Od 11. 5 . 2020 platí tato pravidla, a to jak na venkovním, tak na vnitřním sportovišti:

  • max. 100 osob na sportovišti
  • sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musí
  • vzdálenost mezi osobami na sportovišti musí být i nadále 2 m
  • sprchy a šatny není dovoleno používat
  • po skončení tréninku musí být provedena desinfekce pomůcek i prostor
  • všichni jsou povinni dodržovat přísná hygienická a zdravotní pravidla dle všech opatření Vlády ČR