Česká boxerská asociace

Počátky boxu (dříve rohování) v českých zemích lze datovat do konce 19. století, kdy se zde představil například australský boxer Charles Fengler. Prvním protagonistou tohoto sportu v Česku byl Fridolín Hoyer, který dostal základy právě od Fenglera.

Velkého rozmachu se box dočkal po 1. světové válce, první svazové řády a pravidla pak vznikla v roce 1921 zásluhou Dr. Ing. Václava Pondělíčka. Současná Česká boxerská asociace je nástupnickou federací po České unii boxerů amatérů, jejíž oficiální počátky se datují do roku 1925. Členem Mezinárodní boxerské federace (tehdy FIB) je od roku 1928, v roce 1946 se pak stala součástí nově vzniklé AIBA.

V olympijském (amatérském) boxu se soupeří v deseti váhových kategoriích (do 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 a nad 91 kg) mezi muži (mezinárodně Elite) a juniory (mezinárodně youth, 17-18 let), ženy pak mají váhové kategorie do 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 a nad 81 kg.

Další věkové a váhové kategorie:

Kadeti (mezinárodně Juniors) 15-16 let, 3x2minuty: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 86 a nad 86 kg
Školní mládež 13-14 let, 3x2minuty: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 a nad 80 kg
Školní mládež - přípravka 11-12 let, 3x1minuta: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 a nad 80 kg