Dokumenty a kontakty

ČESKÁ BOXERSKÁ ASOCIACE, z.s.

Statutární zástupce:

Mgr. Svatopluk ŽÁČEK

Prezident ČBA

Sídlo a kontaktní adresa:

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov

tel./fax: +420 242 429 235
tel.: +420 603 646 422

Ing. Václav CHOCHOLOUŠEK

Generální sekretář ČBA

tel.: +420 774 966 063
e-mail: box@cuscz.cz

Terezie KREJBYCHOVÁ, Dis.
Správce webu; média
tel.: +420 777 201 889
e-mail: terezie.krejbychova@gmail.com

Zdeněk PLÍVA
Správce webu
tel.: +420 775 033 325
e-mail: zdenek.pliva@centrum.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
GDPR Solutions a.s., Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Mgr. Jakub Mareš, e-mail: kmares@gdprsolutions.cz