Předmět žádosti:

ČBA tímto deklaruje zájem o navázání smluvní spolupráce se subjektem poskytujícím sportovní vybavení v oblasti boxu. ČBA hodlá uzavřít smlouvu o reklamě – oficiální partner ČBA.

Konkrétní podmínky partnerství jsou specifikovány v návrhu obchodních podmínek, které jsou přílohou této žádosti.

Výběr smluvního partnera:

Požadavky ČBA uvedené v obchodních podmínkách představují minimální rozsah, který musí smluvní partner poskytnout.

V rámci smlouvy o reklamě – oficiální partner, požaduje ČBA po smluvním partnerovi:

 • dodat boxerské rukavice a přilby na akce uvedené v návrhu obchodních podmínek
 • poskytnout slevu na nákup dalšího sportovního vybavení nespecifikovaného v této smlouvě. Konkrétní výše nabízené slevy bude uvedena v nabídce
 • dodat další, ve smlouvě nespecifikované plnění dle vlastního uvážení, jako např. dodání dalších sportovních potřeb, finanční hotovost, nabídka zajištění sportovišť, sportovního, tréninkového zázemí atd. V nabídce bude uvedena finanční hodnota tohoto plnění

 • ČBA bude v rámci výběru nejvhodnějšího smluvního partnera posuzovat následující:

  1. Výši poskytnuté slevy - 90%

  2. Charakter/hodnota dalšího nabízeného plnění - 10%

  ČBA si vyhrazuje právo žádnou z nabídek neakceptovat.

  V případě zájmu zašlete Vaše nabídky v uzavřené obálce označené textem: NABÍDKA NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O REKLAMĚ - NEOTVÍRAT na adresu ČBA, Zátopkova 100/2, 160 00 Praha 6, a to nejpozději do 31. 1. 2023.

  V případě potřeby doplňujících informací kontaktujte sekretariát ČBA box@cus.cz

  Mgr. Marek Šimák

  Prezident ČBA