Česká boxerská asociace


Počátky rohování v českých zemích lze datovat do konce 19. století. Prvním představitelem tohoto sportu v Česku byl Fridolín Hoyer, který dostal základy od australského boxera Charlese Fenglera.

Velkého rozmachu se box dočkal po 1. světové válce. První svazové řády a pravidla vznikly v roce 1921 zásluhou Dr. Ing. Václava Pondělíčka. Současná Česká boxerská asociace je nástupnickou institucí bývalé České unie boxerů amatérů z roku 1925, která byla od roku 1928 členem Mezinárodní boxerské federace (tehdy FIB). V roce 1946 se pak stala součástí nově vzniklé mezinárodní boxerské asociace AIBA.

Váhové a věkové kategorie boxu:

muži - Elite Men (19 a více let) a junioři - Youth Men (17-18 let) 3 x 3 minuty ve třinácti váhových kategoriích: papírová 46 - 48 kg, muší do 51 kg, bantamová do 54 kg, pérová do 57 kg, lehká do 60 kg, lehký velter do 63,5 kg, velterová do 67 kg, lehká střední do 71 kg, střední do 75 kg, lehká těžká do 80 kg, křížová do 86 kg, težká do 92 kg a super těžká nad 92 kg.

rukavice: papírová váha (do 48 kg) až velterová váha (do 67 kg) 10 oz, od lehké střední váhy (do 71 kg) až po supertěžkou (+ 92 kg) 12 oz

ženy - Elite Women (19 a více let) a juniorky - Youth Women (17-18 let) 3 x 3 minuty v těchto dvanácti váhových kategoriích: papírová 45 - 48 kg, lehká muší do 50 kg, muší do 52 kg, bantamová do 54 kg, pérová do 57 kg, lehká do 60 kg, lehký velter do 63 kg, velterová do 66 kg, střední do 75 kg, lehká těžká do 81 kg a těžká nad 81 kg

rukavice: 10 oz

Junioři a juniorky mohou den po dovršení 18 let startovat v kategorii ELITE s povolením svazu.

Olympijské váhové kategorie muži (7 kategorií): muší do 51 kg, pérová do 57 kg, lehká do 63,5 kg, lehká střední do 71 kg, polotěžká do 80 kg, těžká do 92 kg a supertěžká nad 92 kg

Olympijské váhové kategorie ženy (6 kategorií): muší do 50 kg, bantamová do 54 kg, pérová do 57 kg, lehká do 60 kg, velterová do 66 kg a střední do 75 kg


Další věkové a váhové kategorie:

kadeti a kadetky - Juniors Boys and Girls (15-16 let) 3 x 2 minuty ve váhových kategoriích : do 42 kg, do 44 kg (váhové kategorie do 42 kg a 44 kg se na mezinárodních turnajích neboxují), do 46 kg, do 48 kg, do 50 kg, do 52 kg, do 54 kg, do 57 kg, do 60 kg, do 63 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 75 kg, do 80 kg a nad 80 kg

rukavice: 10 oz


školní mládež A chlapci - Schoolboys (13-14 let) 3 x 2 minuty ve vahách: do 38,5 kg, do 40 kg, do 41, 5 kg, do 43 kg, do 44, 5 kg, do 46 kg, do 48 kg, do 50 kg, do 52 kg, do 54 kg, do 56 kg, do 59 kg, do 62 kg, do 65 kg, do 68 kg, do 72 kg, do 76 kg, do 80 kg, do 90 kg a nad 90 kg


školní mládež A dívky - Schoolgirls (13-14 let) 3 x 2 minuty ve vahách: do 36 kg, do 38 kg, do 40 kg, do 42 kg, do 44 kg, do 46 kg, do 48 kg, do 51 kg, do 54 kg, do 57 kg, do 60 kg, do 64 kg, do 70 kg

školní mládež B - přípravka (11-12 let) 3 x 1,5 minuty ve stejných váhových kategoriích jako školní mládež A

školní mládež C - přípravka (do 10 let) 3 x 1,5 minuty ve stejných váhových kategoriích jako školní mládež A

rukavice: 10 oz