Vážení přátelé boxu,

v sobotu proběhl v Dubaji kongres IBA (pod vlajkou ruského Gazpromu), kde byly vedle České boxerské asociace z řad IBA exemplárně vyloučeny i boxerské svazy Německa a Holandska.

Před kongresem jsme zaslali předsednictvu a členům IBA naše vyjádření, ve kterém jsme připomněli naše dlouholeté členství v této světové organizaci a výborné vztahy s jednotlivými členskými zeměmi. Především jsme ale zdůraznili naši prioritu, kterou je to, aby olympijský box zůstal olympijským sportem. A právě naše otevřenost a kritika současného vedení IBA, které bylo jako jediná nadnárodní sportovní organizace vyloučena z Mezinárodního olympijského výboru, vedlo k našemu vyloučení.

Místo olympijského turnaje a kvalifikací na OH pořádá IBA „poloprofesionální“ boxerské zápasy na 6–12 kol.
Jedna třetina účastníků sněmu naše vyloučení nepodpořila, dvě třetiny (podle kuloárních informací především africké a asijské země v čele s Ruskem) byly pro.
Rozchod s IBA je po letech spolupráce smutný. Pokud je ovšem IBA vyloučena Mezinárodním olympijským výborem jako partner pro pořádání turnajů na olympijských hrách a současné vedení s tím odmítá cokoliv konstruktivního dělat,
je tento rozchod logický.
Česká boxerská asociace jde olympijskou cestou. Cestou, kterou IBA opustila. Jsme nově členem světové boxerské organizace WORLD BOXING, kde všichni pracují na tom, aby box zůstal olympijským sportem. Box udělal zásadní krok k záchraně své historické existence. Být olympijským sportem je vedle prestiže zásadní při získávání finančních prostředků od státu, především pro rozvoj naší mládeže.
Je na místě zdůraznit, že ČBA je jedinou organizací, zaštiťující olympijský box u nás, uznanou Českým olympijským výborem, Národní sportovní agenturou a Českou unií sportu.
Vedení ČBA je zapojeno do práce World Boxingu a podílí se mj. na přípravě kalendáře sportovních akcí, zúčastnili jsme se i ustavující schůze této nové světové boxerské organizace v minulém týdnu ve Frankfurtu.

Náš box v žádném případě nekončí, naopak. Otevírá se před námi spolupráce s mezinárodními partnery, kteří ctí olympijskou chartu a ideály fair play, se kterými se nám olympijský box jako olympijský sport zachovat podaří.