Se zármutkem oznamujeme, že v pondělí 7. srpna 2023 zemřel ve věku 71 let pan Ing. Václav Chocholoušek, bývalý činovník mosteckého boxu a dlouholetý generální sekretář ČBA.


Poslední rozloučení s Ing. Václavem Chocholouškem se uskuteční v pondělí 14. srpna v 11:30.

UPŘIMNOU SOUSTRAST POZŮSTALÝM.

ČEST JEHO PAMÁTCE!