P R O P O Z I C E

Mistrovství České republiky v boxu

Kadetů a kadetek

PROSTĚJOV

26. - 28. 4. 2019

Všeobecná ustanovení

1.Datum konání:26. - 28. 4. 2019

2.Pořadatel:Z pověření ČBA- DTJ Prostějov, z.s.

3.Místo konání:Kas Centrum, Komenského 6, Prostějov 796 01

4.Funkcionáři Mistrovství ČR

Ředitel:Petr NOVOTNÝ

Hlavní pořadatel:Martin KLÍČ

Hospodář:Petr SEDLÁČEK

Hlasatel:MarekŠIMÁK

Časoměřič + gong:STK Roman Buchar, Milan Džavík

Úřední lékař:Jindřich DOLANSKÝ

Výpočetní technik:DaliborKLOBÁSKA

5.Zástupce VV ČBA:DOPLNÍ VVČBA

6.S T K:MilanDŽAVÍK

RomanBUCHAR

7.Trenérská rada:Pavel Duda

8.Supervizor :Jaroslav Brožek

9.Zástupce supervizora:Petr Kocourek

10.Rozhodčí:Josef Chalupa, Muras, Josef Duraj st., Josef Duraj ml.,

Zdeněk Plíva, Josef Kraus, Radek Veselý, Roman Rusňák

11.Nasazení rozhodčích:Supervizor

12.Účastníci:Na MČR nominují Oblastní trenérské komise

boxery ze své oblasti ve stanovených váhových kategoriích.

13.Časový program :

Pátek

26. 4. 201909:00 – 11:00 hod.lékařské prohlídky,

vážení

12:00 hodtechnická porada, losování

13:45 hodoficiální zahájení

14:00 hodvyřazovací boje

Sobota

27. 4. 2019

08:00 – 09:00 hod.lékařské prohlídky,

vážení

13:00 hodsemifinálové boje

19:00 hodMoravskoslezská liga

Neděle

28. 4. 2019

8:00 – 09:00 hod. lékařské prohlídky,

09:45 hodnástup finálových dvojic

10:00 hodfinálové boje

14.Ubytování:Domov mládeže, Palečkova 268/1 Prostějov 796 01

Kontakt: p. Výmolová tel. 728 661 372,

Email: jarmila.vymolova@seznam.cz1 noc/230,-Kč.

Možnost ubytování od pátku v 16:00 hodin 68 lůžek

Domov mládeže, Fanderlíkova 3246/25, Prostějov 796 01

Kontakt: p. Šemnický tel. 777 054 417

Email: bzurdy@seznam.cz1noc: 240,-Kč, 2noc: 180,-Kč.

Možnost ubytování od pátku v 15:00 hodin 40 lůžek

Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov 796 01

Kontakt: tel.: +420 222 539 539

Email: hotel-tennis-club@hotel.cz1 noc/ 650,-Kč.

Možnost ubytování od čtvrtku.

Ubytování a jízdné si hradí všichni ostatní účastníci MČR z vlastních prostředků.

15.Informace:Václav CHOCHOLOUŠEK,

Generální sekretář ČBA, mob. 774 966 063

Technická ustanovení

16.Podmínky startu:

Boxer/boxerka musí splňovat:

a)Záznam o utkání boxera s platnou lékařskou prohlídkou (1 rok).

b)Vybojováno nejméně 3 zápasy v soutěžích ČBA nebo mezinárodních startech. Bez vybojování předepsaných zápasů nebudou boxeři/boxerky na MČR, připuštěni k bojům.

c)Každý boxer musí mít sebou Průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny (kopie musí být vlepena do Záznamu o utkání boxera)

d)Boxeři startují v hmotnostních kategoriích, ve kterých byli nominováni. V každé váhové kategorii musí startovat nejméně 3 boxeři.

e)Každý boxer a boxerka platí pořadateli startovné 100,- Kč.

f)Na MČR startují boxeři/boxerky narození v letech2003 - 2004.

17.Systém soutěže:

a)Boxuje se vylučovacím způsobem na základě rozlosování, podle pravidel boxu AOB a Soutěžního řádu ČBA.

b)Kadeti boxují 3x2 minuty v těchto váhových kategoriích:

44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg a 80+kg,

c)Utkání se musí boxovat ve vlastních přilbách.

d)Utkání se musí boxovat v rukavicích zn. BAIL, které musí mít barvu podle ringových rohů (červené a modré). Rukavice zajistí pořadatel. Ve vlastních rukavicích se nesmí boxovat.

e)Utkání se musí boxovat s chráničem zubů, který nesmí být červené barvy a s tvrdým suspenzorem.

f)Je nutné dodržovat barvu boxerských dresů podle barvy ringových rohů, Jinak nebudou borci připuštěni k zápasům!!!

18.Rozhodování:Všechna utkání se budou bodovat podle nových

Technických pravidel AOB na bodovací strojky.

19.Omluvy:V případě, že nominovaný borec nemůže

z vážných důvodů startovat, oddíl borce omluví na sekretariátu ČBA 774 966 063

V případě neomluvené absence bude oddílu uložena pokuta 300,- Kč.

20.Tituly a ceny:Mistři ČR a boxeři na dalších místech obdrží

medaile, diplom, pohár a věcné ceny.

21.Styk s funkcionáři:Za boxery a boxerky zodpovídají trenéři a

vedoucí.

22.Volné vstupenky:Ředitel MČR předá všem delegovaným

účastníkům před zahájením soutěže akreditační karty.

23.Změny:Rozpis soutěže smí změnit pouze Supervizor

v místě konání soutěže.

24.Různé:Všechny administrativně - sportovní a technické

otázky budou řešeny v místě konání

25.Upozornění 1: STK upozorňuje trenéry a vedoucí, aby před

odjezdem na MČR zkontrolovali doklady a registraci svých závodníků.

26.Upozornění 2:Odpovědnost za způsobenou škodu na inventáři a ostatním

majetku – za borce je zodpovědný trenér nebo vedoucí.