Vážení příznivci boxu,

vzhledem k dlouhodobě problematické situaci v mezinárodní boxerské asociaci IBA a jejímu vyloučení z Mezinárodního olympijského výboru podniká Česká boxerská asociace (ČBA) veškeré kroky, aby jako jediná česká asociace zastřešující olympijský box zajistila možnost českým boxerům a boxerkám účastnit se Olympijských her a zachovat pro širokou boxerskou základnu státní podporu příslušející olympijskému sportu. V návaznosti na dění v mezinárodní struktuře boxerského sportu a po diskuzi nejen uvnitř našeho hnutí, ale zejména s vrcholnými představiteli Českého olympijského výboru (ČOV), Národní sportovní agentury (NSA) i České unie sportu (ČUS) se ČBA rozhodla pro vstup do nově vzniklé mezinárodní boxerské asociace World Boxing.

K tomuto kroku máme podporu všech výše uvedených národních sportovních organizací, současně máme potvrzení, že Česká boxerská asociace je uznána jako jediná zastřešující organizace boxerského sportu v České republice a vstup ČBA do World Boxing nijak neovlivní členství ČBA v ČOV, ČUS a finanční podporu boxu jako olympijského sportu od NSA.

IBA se dlouhodobě potýká s problémy v oblasti transparentnosti financování, sporných výsledků a nedodržování mezinárodních standardů v oblasti řízení neziskové organizace, na což MOV dlouhodobě upozorňuje. ČBA se již několik let snaží na tyto nedostatky upozorňovat, výsledkem byly však pouze sankce ze strany IBA. Další překážkou je umožnění startu ruských a běloruských sportovců na soutěžích IBA. ČBA dodržuje doporučení ČOV, NSA a ČUS ohledně startu českých sportovců na těchto akcích. Vážíme si podpory Olympu -centra sportu ministerstva vnitra. Olymp zakazuje start sportovců zařazených v tomto středisku na akcích, kde startují Rusové a Bělorusové a znamenalo by to odebrání finanční podpory. To nám de facto dlouhodobě neumožňuje vysílat naše nejlepší boxery a boxerky na vrcholné akce IBA. World Boxing neumožňuje start ruských a běloruských sportovců na jeho akcích, proto vstupem do World Boxing zajistíme účast na chystaných mistrovstvích světa a Evropy pro naše boxery a boxerky. V programu olympijských her 2028 v Los Angeles stále nemá box definitivní místo. Je to důsledek sporů mezi MOV a Světovou boxerskou asociaci (IBA), kterou Mezinárodní olympijský výbor definitivně vyloučil ze svých řad. Důvodem byly problémy v oblastech řízení, financí, rozhodování a etiky, které IBA nenapravila. MOV již dvakrát organizoval olympijský turnaj bez IBA. Na základě rozhodnutí členů MOV z letošního roku MOV odebral definitivně uznání IBA, která tedy definitivně ztratila možnost organizovat box na olympijských hrách. Na druhou stranu World Boxing také nemá od MOV uznání. Nicméně získání uznání od MOV je hlavním cílem World Boxing. Česká republika se do tohoto procesu aktivně zapojuje. V nejužším vedení World Boxing totiž zasedá uznávaná odbornice na mezinárodní sportovní právo Markéta Haindlová.

Česká boxerská asociace chce udržet našim boxerům možnost účastnit se Olympijských her a českému boxu neztratit status olympijského sportu a výhod, které status olympijského boxu přináší, proto se ČBA rozhodla pro vstup do nově vzniklé mezinárodní boxerské asociace World Boxing.

World Boxing je nezisková mezinárodní sportovní federace, jejímž cílem je klást zájmy boxerů na první místo a zajistit, aby box zůstal jádrem olympijského hnutí.

Byla založena skupinou stejně smýšlejících jedinců z řady národních federací po celém světě v reakci na přetrvávající problémy kolem řízení olympijského boxu. World Boxing sídlí ve Švýcarsku. Více informací naleznete na oficiálních stránkách https://worldboxing.org/

World Boxing poskytne svým členům principiální vedení a je odhodlán splnit pět klíčových závazků, které zajistí budoucnost sportu i jeho sportovců po celém světě:

    1. Zůstane boxem v srdci olympijského hnutí.

    2. Zajistí, aby zájmy boxerů byly na prvním místě.

    3. Poskytne sportovní integritu a spravedlivé soutěže.

    4. Vytvoří soutěžní strukturu navrženou v nejlepším zájmu boxerů.

    5. Pracuje podle přísných standardů správy a transparentního finančního řízení.

World Boxing umožňuje členství i v jiných mezinárodních federacích. ČBA vstupem do World Boxing neukončila své členství v IBA. Nicméně předpokládáme nesouhlasnou reakci od IBA a jsme si vědomi, že to může vést i k vyloučení ČBA z IBA. Prioritou je ale pro nás zajištění olympijské šance pro české boxery a boxerky a zajištění finanční podpory státu příslušející olympijskému sportu. Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku, který nás naplňuje optimismem nad budoucností olympijského boxu.