Pan Jan Pavlík byl dlouholetým činovníkem československého a českého boxu, vynikající mezinárodní rozhodčí AIBA a rovněž i generální sekretář ČBA.

UPŘIMNOU SOUSTRAST POZŮSTALÝM.

ČEST JEHO PAMÁTCE!