Dne 11. února 2021 proběhlo výběrové řízení na funkci hlavního trenéra reprezentace žen (Elite Women). K tomuto účelu se sešla výběrová komise ve složení Michal Effmert, Rudolf Kraj, Terezie Krejbychová, Marek Šimák a Svatopluk Žáček, přítomen byl i generální sekretář ČBA Václav Chocholoušek a pozvaní uchazeči, kteří se do výběrového řízení řádně přihlásili. Mezi pozvanými uchazeči byli Radek Seman, Daniel Táborský a Jaroslav Kubíček, který se z výběrového řízení omluvil.

Komise o uchazeči rozhodovala na základě písemně doložených přihlášek a osobních pohovorů. Na základě uvedeného a po důkladném zvážení došla Komise k následujícímu závěru:

hlavním trenérem reprezentace žen (Elite Women) se stává Radek Seman.

Tento návrh předloží Komise ke schválení Výkonnému výboru, který bude zasedat dne 23. února 2021.