Vážení sportovní přátelé,

Jak jistě již víte, od 1. 1. 2020 přebrala od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu Národní sportovní agentura (dále jen NSA), která bude mmj. připravovat a vyhlašovat dotační programy na rok 2021 a další roky.

NSA v těchto dnech připravuje mimořádný dotační program na podporu sportovních spolků postižených důsledky opatření uplatňovaných v rámci prevence šíření nemoci Covid-19.

K přesnějšímu nastavení podmínek urychleně zjišťuje aktuální potřeby ve sportovním prostředí.

NSA požádala o distribuci velmi krátkého zjišťovacího dotazníku do všech sportovních klubů, žádáme proto všechny zástupce klubů, aby vyplnili krátký dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u6iVHX_HdSRp8fxncM1hO1cRD9Z1ndZDrcck5XGV3K34MA/viewform