Další fantastická zpráva pro český olympijský box! Prezident České boxerské asociace Mgr. Svatopluk Žáček byl dnes 24. května 2021 jmenován a jednohlasně zvolen členem Výkonného výboru Evropské boxerské konfederace EUBC.

Prezident Žáček byl tímto oceněn za svou záslužnou mnohaletou práci a bohaté zkušenosti v mezinárodním i tuzemském boxerském prostředí. Je to další významný krok pro celou ČBA. Díky Svatoplukovi Žáčkovi český box opět nabírá na důležitosti v mezinárodním ringu. Jsme hrdí na svého prezidenta.

Překlad jmenovacího dopisu:

Drahý prezidente, milý příteli Svatopluku,

je mi velkým potěšením Vás informovat o Vašem jmenování do Výkonného výboru EUBC, které bylo jednohlasně schváleno všemi členy Výboru.

Vaše znalosti a dlouholeté trenérské a manažerské zkuženosti budou velmi užitečné pro lepší budoucnost evropského boxu.

Jménem EUBC a jménem svým Vám posílám upřímnou gratulaci. Doufám, že se brzy setkáme osobně.

Posílám co nejsrdečnější pozdravy,

podepsán Franco Falcinelli,

prezident EUBC

Jmenovací dopis