Všem subjektům ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE (ČBA)

Vážení kolegové,

od 25. května 2020 je POVOLEN:

- organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas s možností využití zázemí;

-hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas.

Vše ohledně uvedeného je v článku: Definované doporučené podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 25.května 2020. Celé znění je umístěno na webu ČBA (http://www.czechboxing.cz/novinky/definovane-doporucene-podminky-vztahujici-se-k-planu-uvolnovani-dne-25-kvetna-2020).

Pro činnost ČBA a jednotlivých klubů a sportovců jsou stanoveny tyto povinnosti:

- na sportovišti se může nacházet ve stejném čase nejvýše 300 osob;

výklad ČBA: z našeho pohledu se sportovištěm stává tělocvična a při soutěžních utkáních ring a jeho okolí,

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;

výklad ČBA: jedná se o dodržení vzdálenosti 2 metry mezi sportovci (boxery a trenérem) a ostatními zúčastněnými osobami (rodiče, ostatní činovníci, diváci apod.), přičemž toto platí však samozřejmě mimo vlastní zápas, kde přirozeně dochází ke kontaktu mezi zúčastněnými boxery, případně i ringovým rozhodčím,

- sportovci v době tréninku nebo utkání nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- jsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, kde je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech potkávalo co nejméně osob; je třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Doporučení ČBA :

Doporučujeme vložit mezi tréninky a zápasy dostatečný časový odstup tak, aby se mohli boxeři vystřídat v tělocvičně a/nebo ve sprchách s minimálním kontaktem s ostatními sportovci.

Doporučujeme klubům vyžádat si od boxerů potvrzení o tzv. bezinfekčnosti boxerů až do zrušení ze strany ČBA. Toto podepsané prohlášení by měli předat pořadateli před každou sportovní akcí, jíž se účastní. Tedy, vždy by mělo být "čerstvé", a to až do doby, než bude opatření zrušeno.

Na závěr je třeba uvést, že uvedené pokyny Ministerstva zdravotnictví neobsahují podrobnější úpravu chování v úpolových / kontaktních sportech jako je olympijský box.

V tuto chvíli je prioritou České boxerské asociace zahájení tréninkového procesu při současném zachování maximální míry obezřetnosti, prevence šíření nakažlivé choroby (Covid-19) a výše uvedených hygienických opatření. Zejména je třeba v co největší míře omezit jakýkoli kontakt mezi osobami a zajistit „sociální odstup“ mezi osobami (včetně diváků), vyjma situací, kdy je kontakt ze sportovního hlediska absolutně nezbytný (to jest ve vlastním zápase, sparingu či při tréninku „na lapách“).

Na základě dohody VV ČBA se do konce června 2020 nebudou pořádat žádné celostátní soutěže boxu.

Na základě dohody s předsedy jednotlivých oblastí ČBA se soutěže oblastního charakteru (oblastní kola, veřejné sparingy atd.) mohou konat od 13. května 2020 za omezení a podmínek uvedených výše.

Za Českou boxerskou asociaci

Svatopluk Žáček

prezident ČBA

Redakce webu si dovoluje upozornit, že na webu ČBA v záložce "Dokumenty a kontakty - Formuláře ke stažení" naleznete Čestné prohlášení COVID-19.