Dne 5. října 2021 bylo výkonným výborem schváleno přijetí páté oblasti ČBA. Tato oblast nese název Jihozápadní oblast boxu a rozšiřuje tak řady oblastí Severočeské, Středočeské, Jihomoravské a Severomoravské.

Předsedou oblasti je pan Miroslav Foral. Manažerkou a hospodářkou je paní Magdaléna Přibylová, předsedou STK je pan Zdeněk Faber, trenérem oblasti je pan Kamil Černý, asistenti trenéra jsou pan Luboš Lacina a Milan Ondráško, předsedou komise rozhodčích je pan Jan Trejbal. Dalšími členy výboru jsou pan Josef Valeš a Luboš Stach.