Zkušený funkcionář z Tchaj-wanu následně promluvil pro Boxingscene.com o vzpouře ve vedení AIBA i svých dalších krocích.

Co říkáte na dění v posledních dvou měsících s ohledem na rozhodnutí soudu?

Chci zdůraznit, jak je tato situace politováníhodná jak pro AIBA, tak pro všech 202 našich členských národních federací, které se dostaly do politické víru snah IMC. Považuji za nemyslitelné, aby členové Výkonného výboru AIBA využili mistrovství světa (konané na konci srpna v německém Hamburku) a celé asociace jako pěšáky ve své hře o moc. Velkou pochvalu si zaslouží všichni naši zaměstnanci, kteří zajistili, že šampionát byl nakonec úspěšný.

Stejně tak jsem rád, že soud potvrdil, na čí straně je pravda. Je neskutečné, že IMC mluvila o finančních problémech AIBA a přitom její zástupci spolupracovali s bývalými řediteli Ho Kimem a Karimem Bouzidimm, kteří nesou přímou zodpovědnost za finanční nestabilitu. Jen to dokazuje, že jim šlo v první řadě o moc a zdiskreditování současného vedení. Přitom my pro průhlednost financí v AIBA děláme maximum.

Co znamená rozhodnutí soudu pro AIBA?

Že všichni můžeme pokračovat ve své práci a realizovat naše dlouhodobé vize. Nedávné mistrovství světa jasně ukázalo, že jsme se vydali správnou cestou, díky našim partnerům v čele s Adidasem, SportCom a IMG se nám daří finančně lépe než kdykoliv předtím. Navzdory tvrzením IMC se díky našim krokům v posledních dvanácti měsících daří boxu lépe než kdykoliv předtím.

Jaké jsou další kroky směrem k rozvoji boxu?

Chceme věnovat ještě větší pozornost našim projektům po celém světě a společně s našimi 202 národními federacemi napravit škody, které IMC napáchalo. Je opravdu hodně smutné, že k tomu všemu došlo právě nyní, když jsme rozjeli nové projekty směrem k olympijským hrám v Tokiu 2020. Jedním z problémů, která nám současná situace ukázala, je ten, že musíme přezkoumat fungování jednotlivých kontinentálních federací, protože některé národní svazy poukázaly na to, že se jim nedostává dostatečné a spravedlivé podpory.

Ovlivní tento sport vztahy mezi AIBA a Evropskou komisí (EK)?

Je to zásadní otázka, zvláště, když náš výkonný orgán ukázal takovou nesoudržnost a lidé z Výkonného výboru AIBA šli proti AIBA. Před devíti měsíci (po olympiádě v Riu musela AIBA předložit své financování, jinak by nedostala peníze od Mezinárodního olympijského výboru) KPMG uklidnilo EK podrobným auditem doplněný dopisem podporující mé předsednictví.

Myslím, že švýcarský nyní svým rozhodnutím jasně vyjádřil svůj postoj. Nemá problém s EK, problém je uvnitř naší organizace. Musíme zajistit, aby naši členové pracovali pro svůj sport, ne sami pro sebe. Pokud se tak nestane, jediný, kdo tím bude trpět nejvíce je box jako takový.